ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบต้องดำเนินการสำรวจ-ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โดยมีขอบเขตงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1.จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน
2.จัดทำรายงานความก้าวหน้างานทุก ๆ 30 วัน
3.จัดทำรายงานทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยา
4.จัดทำรายงานทบทวนข้อมูลงานสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ฐานรากและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
5.จัดทำรายงานทบทวนลักษณะความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
6.จัดทำรายงานทบทวนลักษณะความเหมาะสมโครงการ
7.จัดทำรายงานแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design)
8.จัดทำเกณฑ์กำหนดในการออกแบบ (Design Criteria)
9.จัดสัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบของโครงการ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน
10.จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (รวม 6 เวที) ประกอบด้วย
     - ปฐมนิเทศโครงการ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 เวที
     - ประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง ๆ ละ 2 เวที
     - ปัจฉิมนิเทศโครงการ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 เวที
11.จัดกิจกรรมตรวจติดตามโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
12.จัดทำแบบร่างทั่วไป (ขนาด A2)
13.จัดทำแผนที่แสดงผลการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศและเอกสาร พร้อมทั้งลงชื่อวิศวกรรับรอง
     - แบบการคำนวณการเข้าวงรอบและการทำระดับ พร้อม Description หมุดหลักฐาน
     - สมุดสนามการสำรวจทำแผนที่ทุกชนิด
     - รายงานการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
14.จัดทำรายงานการสำรวจและทดสอบปฐพีกลศาสตร์ แหล่งวัสดุก่อสร้างพร้อม เอกสารและรายงานประกอบอื่น ๆ
15.จัดทำรายงานการสำรวจและทดสอบธรณีวิทยา พร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ
16.จัดทำรายละเอียด (ฉบับร่าง) (ขนาด A2)
17.จัดสัมมนาสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม
18.จัดทำแบบแปลนต้นฉบับกระดาษไข (ขนาด A1)
19.จัดทำรายงานการคำนวณเพื่อการออกแบบ 
20.จัดทำรายงานการคำนวณหาปริมาณงานและราคาก่อสร้าง (Bill of Quantity) ของโครงการ
21.จัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications)
22.จัดทำแบบจำลองพื้นที่และรายละเอียดโครงการ (Model)
23.จัดทำรายงานสรุปโครงการขั้นตอนออกแบบรายละเอียด
24.จัดทำรายงานปิดโครงการ
25.จัดพิมพ์แบบที่อนุมัติแล้ว ด้วยวิธีถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเข้าเล่ม (ขนาด A3)
26.จัดพิมพ์แบบที่อนุมัติแล้ว ด้วยวิธีถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเข้าเล่มขนาดเท่าต้นฉบับ (ขนาด A1)
27.จัดทำวิดีทัศน์นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดงานโครงการ 
28.จัดทำ Website เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
29.จัดทำรายงานคู่มือการบริหารจัดการน้ำของโครงการ
30.จัดทำรายงานคู่มือการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้